İnfo Yatırım'da 1 Haziran - 30 Eylül Tarihleri Arasında Sigorta Kampanyasına Hoş geldiniz!

Kampanya kapsamı: 3 Paket mevcut olup, detayları Ek-1’de sunulmaktadır. (Temel Paket – Geniş Paket – VIP Paket)

Süreç: Kampanyaya hak kazanan kişilere, SMS ile hak kazandığı paketin kodu ve kodu gireceği internet sitesinin linki gönderilecektir (www.sigortaflex.com.tr/infoyatirim). Hak sahibi kişiler, kampanyadan yararlanabilmek için iletilen linkte kampanyaya özel olan bir sayfada, İsim-Soyisim-Doğum Tarihi – Cep Telefonu – T.C. Kimlik Numarası – Mail adresi ve  İnfo Yatırım tarafından gönderilen kampanya kodunu girerek Sigortaflex’e başvurabileceklerdir. Başvurudan sonra, Sigortaflex bu kişiyi arayarak poliçe işlemleri ve detayları halledecektir ve hak sahipleri kampanyadan faydalanmış olacaktır. Sigortaflex ile sadece aktive edilen kodlar paylaşılacak olup, kampanyada hak sahibi olan kişiler bizzat Sigortaflex’e başvuracak ve İnfo Yatırım tarafından herhangi bir kişisel veri aktarımı gerçekleştirilmeyecektir. Sigortaflex, haftalık şekilde kampanyaya hak kazanan kişilerin kodu kullanıp kullanmadığı - poliçelerini başlatıp başlatmadıklarını ve kullanılan kodları raporlayacaktır.

 • Kampanya kodları, 3 paket için özel üretilecektir. Kodlar tek kullanımlık olup, böylece mükerrer şekilde kullanılması önlenecektir. Kodun kullanım süresi 1 ay olacaktır.
 • Paketlerin detayları ektedir.(Ek-1)

Paketlerin Fiyatları:

 • Temel Paket: 260 TL
 • Geniş Paket: 969 TL
 • VIP Paket: 1169 TL

Bu paket fiyatlarının %80’ini İnfo Yatırım, %20’sini Sigortaflex karşılayacaktır. Poliçelerin düzenlenmesini müteakip, Sigortaflex tarafından poliçe ve müşteri ile kod detayı İnfo Yatırım ile paylaşılacaktır. Mutabakat akabinde Sigortaflex tarafından fatura düzenlenecektir. Düzenlenen faturanın tebliğini müteakip 30 gün içerisinde İnfo Yatırım tarafından ödeme yapılacaktır.

Sigorta Paketlerin Detayları;

Temel Paket:

 • Başlangıç Tarihi sonrası İnfo Yatırım’da yeni hesap açması.
 • 25.000 TL minimum fonlama yapmış olması.
 • 3 ay boyunca yukarıdaki fonlama rakamını çekmemiş olması.
 • Kişilerin bu şartları tamamlayıp tamamlamadığına kampanya başlangıç tarihinden 3 ay sonra bakılacaktır. Kişilerin hak kazanıp kazanmadıkları 04 Eylül 2023, 03 Ekim 2023, 2 Kasım 2023, 5 Aralık 2023 ve 03 Ocak 2024 tarihlerinde kontrol edilecektir. Kod gönderimi, raporların çıkarılmasından 1 hafta içerisinde SMS ile gönderilecektir.

Geniş Paket:

 • Başlangıç Tarihi sonrası İnfo Yatırım’da yeni hesap açması.
 • 25.000 TL minimum fonlama yapmış olması.
 • 3 ay boyunca yukarıdaki fonlama rakamını çekmemiş olması.
 • Hisse + VİOP işlemleri olmak üzere 3 aylık süre içerisinde net 1.500 TL – 2000 TL arasında komisyon yaratmış olması.
 • Kişilerin bu şartları tamamlayıp tamamlamadığına kampanya başlangıç tarihinden 3 ay sonra bakılacaktır Kişilerin hak kazanıp kazanmadıkları 04 Eylül 2023, 03 Ekim 2023, 2 Kasım 2023, 5 Aralık 2023 ve 03 Ocak 2024 tarihlerinde kontrol edilecektir. Kod gönderimi, raporların çıkarılmasından 1 hafta içerisinde SMS ile gönderilecektir. Ama kişi komisyon şartını 1 Kasım 2023’deki kontrolde gerçekleştirmiş gözükür ise (yani 3 aylık süreden sonra, fakat Hak Sahibi Tespit Tarihi sona ermeden komisyon şartı sağlanırsa) yine kampanyadan yararlanmaya hak kazanacaktır.

VİP Paket:

 • Başlangıç Tarihi sonrası İnfo Yatırım’da yeni hesap açması.
 • 25.000 TL minimum fonlama yapmış olması
 • 3 ay boyunca yukarıdaki fonlama rakamını çekmemiş olması
 • Hisse + VİOP işlemleri olmak üzere net 2.001 TL ve üzeri komisyon yaratmış olması
 • Kişilerin bu şartları tamamlayıp tamamlamadığına kampanya başlangıç tarihinden 3 ay sonra bakılacaktır. Kişilerin hak kazanıp kazanmadıkları 04 Eylül 2023, 03 Ekim 2023, 2 Kasım 2023, 5 Aralık 2023 ve 03 Ocak 2024 tarihlerinde kontrol edilecektir. Kod gönderimi, raporların çıkarılmasından 1 hafta içerisinde SMS ile gönderilecektir. Ama kişi komisyon şartını 1 Kasım 2023’deki kontrolde gerçekleştirmiş gözükür ise (yani 3 aylık süreden sonra, fakat Hak Sahibi Tespit Tarihi sona ermeden komisyon şartı sağlanırsa) yine kampanyadan yararlanmaya hak kazanacaktır.

Temel, Geniş ve VİP Paket koşullarının tamamının sağlanmaması halinde yatırımcılar tarafından herhangi bir hak talep edilemez.

Gönderilen kodlar, gönderim tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde mesai saatleri dahilinde (09:00 – 17:30) kullanılabilecektir. 1 aylık süre içerisinde kullanılmayan kodlar kullanılamaz hale gelecek, bu kodların kullanılması halinde ise İnfo Yatırım tarafından Sigortaflex’e herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Gönderilen kodların kullanılması kavramından, sigorta poliçesinin düzenlenmesi esas alınacak ve poliçe düzenlenme tarihi kod kullanım tarihi olarak değerlendirilecektir.

1 aylık süre sonunun resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde, süre ilk iş günü mesai saatleri bitimine (17:30) dek uzatılacaktır.

Sigortaflex veya sigorta şirketleri kampanyaları ile, İnfo Yatırım’ın tanımladığı kampanyalar birlikte kullanılamayacaktır.

Kampanya, 5.000 müşteri/kod ile sınırlı olup bu sayıda kod düzenlendiğinde kampanya İnfo Yatırım tarafından sona erdirilecek ve Sigortaflex sistemlerinde 2.500’ü aşan sayıda kod düzenlenemeyecektir.

*İnfo Yatırım, her zaman kampanyayı erken sona erdirme hakkını saklı tutar.

Teminat / Asistans

Detaylar

Temel Paket

Geniş Paket

VIP Paket

Ferdi Kaza Teminatları                    

 Sakatlık: 25.000 TL

 Ölüm: 25.000 TL

 Tedavi masrafları: 1.250 TL

 3. Şahıs Sorumluluk: 5.000 TL

X

X

X

Asistans Hizmetleri

Araç Hizmetleri (Temel Paket için: 15 Yaş Üstü Araç Hariç) 

Aracın çekilmesi: 1.000 TL (Arıza durumunda yılda 1, kaza durumunda yılda 2 defa)

Aracın vinç ile kurtarılması: 1.500 TL (Yılda 2 defa)

Lastik değiştirilmesi hizmeti: İşçilik sınırsız, malzeme masrafı lehtara ait (Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi durumunda en yakın tamirciye nakli için en fazla 750 TL’ye kadar çekme ücreti karşılanır.)

Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi: 750 TL (Yılda 2 defa, en yakın benzin istasyonuna kadar)

Oto kapı kilit: İşçilik ve yol sınırsız (Kapının açılamaması durumunda aracın en yakın tamirciye nakli için maksimum 750 TL çekme ücreti karşılanır.)

Ferdi Hizmetler

Sigortalının ciddi yaralanma durumunda nakli: Sınırsız

Sigortalının taburcu olduktan sonra daimi ikametgâha nakli: Sınırsız

Eşlik eden birinci derece aile üyelerinin nakli veya daimi ikametgâhlarına geri gönderilmesi: Sınırsız

Ciddi yaralanma durumunda konaklama süresinin uzatılması: Günlük 500 TL’ye kadar (Maksimum 7 gün oda + kahvaltı konaklama)

Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması: Seyahat sınırsız, Günlük 500 TL’ye kadar (Maksimum 7 gün oda + kahvaltı konaklama - Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları: Sınırsız

Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması: Sınırsız - Vefat eden sigortalının nakli: Sınırsız

Bagajın ve şahsi eşyaların bulunması ve sigortalıya ulaştırılması: Sınırsız

İlaç gönderilmesi organizasyonu: Temini (bağlantı/bulunma) ve ulaştırılması sınırsız - Tıbbi danışma: Bağlantı

Konut Hizmetleri

Su tesisatı işleri (Kapama masrafları dâhil): 1.000 TL (Yılda 3 defa) - Elektrik tesisatı işleri: 1.000 TL (Yılda 3 defa)

Anahtar işleri: 1.000 TL (Yılda 3 defa)

Cam işleri: 1.000 TL (Yılda 3 defa)

Doktor veya ambulans gönderilmesi: 1.000 TL (Yılda 3 defa)

Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi: 1.000 TL (Yılda 3 defa) - Otel hizmeti: Kişi başı günlük 1.000 TL (Yılda 2 gün) - Güvenlik şirketi: Maksimum 2 Gün

Acil mesajların iletilmesi: Sınırsız

Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu: Sınırsız

Bilgi ve organizasyon hizmetleri: Sınırsız

X

X

X

Diş

- Sigortalı, poliçe süresince, anlaşmalı klinik ve muayenehanelerde, yılda 1 (bir) kez Diş Hekimi Muayenesi, Periapikal (tek diş) Diş Röntgen Filmi ve Diş Taşı Temizliği (alt ve üst) hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir.  -  Ayrıca sigortalı, ücretsiz hizmetler dışındaki tüm diş sağlığına ilişkin hizmetlerden, TDB (Türkiye Diş Hekimleri Birliği) taban fiyat tarifesi üzerinden faydalanabilir.

 

X

X

Ozonlu Araç Temizliği

Araç dezenfeksiyon hizmeti poliçe kapsamında yılda 1 kez ücretsiz

 

X

X

Konut Mini Onarım

Sigortalı aşağıda yer alan 20 hizmet grubundan 5 tanesini seçebilecek ve her bir hizmet grubundan yılda 3 kez faydalanabilecektir. - Süs aksesuar, ayna, tablo, sabunluk, havluluk, askılık vb montaj / demontaj - Evye değişimi

Musluk ve armatürlerin değişimi / Sökümü

Korniş takılması / sökülmesi

Giderlerin açılması (banyo & mutfak)

Elektrik, telefon, bilgisayar hatları gibi işler

Alçıpan/ kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi kırık parçanın değişimi / diğer işlemler - Musluk, sifon, armatur, klozet değişimi / montajı 

Duşakabin montajı

Islak zemin derzlerin doldurulması

Duvar Rutüş ve boyacılık, duvar kağıdı kaplama

İlaçlama (sadece banyo veya sadece mutfak)

Sigortalı Konut içinde yer alacak beyaz eşyaların montajı/demontajı

Aksesuar montaj

Sigortalı Konut içinde yer alan şifonyer, karyola, komodin, TV duvar ünitesi, TV sehpası, kitaplık, çalışma ve bilgisayar masası, konsol, yemek masası gibi eşyaların kurulumunda desteğe ihtiyaç duyulduğunda, ürünlerin montajını

Dış kapı kilit değişimi

Avize montaj

Sigortalı Konut içindeki elektrik tesisatının gözden geçirilmesi ve güvenlik kontrollerinin yapılması (Apartman/müstakil konutta topraklama olmaması nedeni ile akım rölesinin devre dışı kalması durumları veya Konutta sürekli yüksek/düşük akımların gerçekleştiği durumlar kapsam dışıdır.)

Konut içindeki elektrik tesisatının ayarlanması, priz ve anahtarların takılması

 

X

X

Özel Şoför Vale

Sigortalının ihtiyacı halinde (yurt içi-yurt dışından gelen misafirlerin karşılanması ve transferi, yoğun iş temposu içerisinde aile bireylerinin ihtiyaç duyması, her türlü özel durum ve benzeri hallerde), hizmet sağlayıcı tarafından organize edilerek sağlanacak özel şoför hizmetidir. Bu hizmet yılda iki (2) kez, maksimum iki (2) saat olmak üzere ücretsiz olarak karşılanacaktır.

 

 

X

 

 • Forma girilen bilgilerin doğruluğundan hiçbir şekilde İnfo Yatırım sorumlu değildir.
 • Hatalı, yanlış ve/veya eksik bilgi ile doldurulan bilgiler sebebi ile, formu dolduran kişi ödül ve/veya hediye kazanmış olsa dahi, hatalı/yanlış bilgilerden dolayı ödül veya hediyeyi alamamasından İnfo Yatırım sorumlu değildir.
 • Bu forma girilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksiz olması, cevap vererek formu dolduran kişinin sorumluluğunda olup, İnfo Yatırım’ın bu konuda sorumluluğu olmadığını baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.